Män I Fokus


 

Välkommen till
Män I Fokus
Behandling för människor som utövat relationsvåld ...
och som önskar förändring


Kontakta oss för mer information:

samtalsforumab@gmail.comAnders Bergström:
070 536 65 96

Stefan Sivesson:
073 679 61 99


Verksamheten bedrivs i privat regi.


Plats:  Varberg.


 

Omfattning:

Indivduellt efter var och ens behov.

Grupp: 10 träffar


Målet med behandlingen:

Vi vänder oss till dig som behöver sluta använda hot eller våld i din relation. Kanske har du själv insett att du behöver ändra ditt sätt att lösa konflikter. Det kan också vara så att du är tvingad av din omgivning eller av krav från någon annan, ec polis eller socialtjänst
Vi erbjuder dig hjälp med att sluta använda våld och att finna alternativ till ditt våldsamma beteende.

Grundsyn:

Vi tror på en helhetssyn av människan. Allt våld sker i relation till andra personer och påverkas av omständigheterna runt omkring. Det våld du har utövat kanske du upplever som relevant men våld är inte tillåtet eller försvarbart.
Av flera orsaker, befinner du dig i en situation som du försöker lösa utifrån din erfarenhet. Vi tror på din möjlighet till förändring även om det kan ta tid och vara en besvärlig resa dit.

Hur går det till?

Vi inleder arbetet med att träffa dig själv vid 2 -3 tillfällen.
Vi pratar då om dina möjligheter att få hjälp och vilka framtida mål som du har. Vi kartlägger tillsammans det våld som förekommit och söker förståelse kring varför det uppstått. Därefter beslutar vi tillsammans om vi ska göra ett fortsatt arbete .

Periodvis kan vi erbjuda gruppsamal, för närvarande pågår inte någon grupp.

Gruppsamtalen.

 1. Presentation: Du får möta gruppen och de får möta dig. Du kommer att få höra de andras berättelse om vad som fört dem till Män i Fokus och du kommer att få berätta din egen historia.

 2. Möta dig själv: Här ges du utrymme att möta ditt eget våld och dess konsekvenser för kvinnan, för eventuella barn, för omgivningen och framför allt för dig själv. Du får en möjlighet att se hur våld påverkar hela ditt liv och att en förändring är viktig för din egen skull.

 3. Alternativ: Hur kan du göra på ett annat sätt? Vi studerar hur du kan känna igen risksituationer. Samtalen syftar till att bryta våldsamma mönster genom att ta del av alternativa sätt.

 4. Förändring och mål: Med hjälp och stöd av gruppen medlemmar så skapar du en plan för din förändring. Du genomför dessa uppgifter och berättar resultatet för gruppen.

Avslutning:

Består av tre enskilda samtal. Vi studerar i vilken grad du lyckats uppnå dina individuella mål och noterar vilken förändring du genomfört. Om det är möjligt bjuder du i ett av de avslutande samtalen med den kvinna du utövat våld mot och vi pratar om den förändring som hon har bevittnat.

Viktiga teman:

Deltagarna i gruppen formar till stor del innehållet i behandlingen men viktiga teman som vi kommer att arbeta med är:
 • Våldets olika former. Hur våld trappas upp i en relation.
 • Makt
 • Alkohol och droger
 • Sexualitet
 • Hur barn påverkas av vuxnas våld
 • Kommunikation . Manligt & Kvinnligt
 • Att leva i en relation
 • SeparationOmfattning: 
utformas individuellt för deltagare
arbetet

Plats:

Verksamhet bedrivs i Varberg

Vill du veta mer, kontakta:

Anders Bergström: 070 536 65 96,  eller skicka ett mail till: samtalsforumab@gmail.com